SYNTRA Vlaanderen onderzoekt skills van de toekomst voor creatieve sector

Net als in andere sectoren ondergaan ook de jobs in de creatieve sector grondige veranderingen. Om ondernemers, freelancers en kleine organisaties in de sector gericht te kunnen ondersteunen om op die veranderingen in te spelen, bundelden SYNTRA Vlaanderen, Flanders DC, Cultuurloket, Mediarte en het Sociaal Fonds Podiumkunsten de krachten. Een studie, waarbij meer dan dertig ondernemers, bedrijven en organisaties geïnterviewd werden, leverde zes prioriteiten op voor toekomstgerichte competentieontwikkeling in de creatieve sector. Samen met de partners bekijkt SYNTRA Vlaanderen nu hoe beter op deze uitdagingen kan ingespeeld worden. Het afstemmen van het vormingsaanbod, of het gezamenlijk ontwikkelen van duurdere vormingstrajecten, zijn ideeën die op tafel liggen.

De creatieve sector in Vlaanderen omvat een rijke variatie aan activiteiten, organisaties en bedrijven. SYNTRA Vlaanderen nodigde daarom vier sleutelorganisaties in de creatieve sector uit om samen te onderzoeken welke nieuwe competentienoden de veranderingen met zich meebrengen. Concreet gaat het om Flanders DC vzw, dat in opdracht van de Vlaamse overheid creatieve ondernemers ondersteunt bij de start, groei of professionele uitbouw van hun onderneming; Cultuurloket vzw, dat vooral zakelijke ondersteuning biedt aan creatievelingen; Mediarte, het Sociaal Fonds van de audiovisuele sector en de filmproductie in België; en het Sociaal Fonds Podiumkunsten.

Hoe groot de verschillen tussen mode, design, audiovisuele producties en podiumkunsten - om slechts enkele segmenten te noemen- soms ook zijn, toch staan ze duidelijk voor enkele gemeenschappelijke uitdagingen. Net als andere sectoren worden ze geconfronteerd met digitalisering, met veranderende verwachtingen bij klanten en publiek en met duurzaamheidsvraagstukken.

De studie, die uitgevoerd werd door het Gentse onderzoeksbureau Mpiris aan de hand van meer dan 30 diepte-interviews, schoof zes prioriteiten naar voren inzake nieuwe kennis en vaardigheden en concrete behoeften van ondernemers, freelancers en medewerkers van kleinere organisaties:

  • Strategieën voor het vermarkten van online consumptie;
  • Online marketing en verkoop;
  • Het maken van social media video’s;
  • Crowdfunding voor creatieve en artistieke context;
  • Segmentering van release en distributiekanalen voor audiovisuele content;
  • De configuratie en bediening van digitale podiumtechnieken.

Strategieën voor het vermarkten van online consumptie

Creatieve en artistieke content wordt steeds meer online geconsumeerd. Wie enkel offline-consumeerbare content genereert, of enkel de offline consumptie weet te verzilveren, mist dus een belangrijke potentiële inkomstenbron. Bedrijfsleiders, freelancers en alle strategische medewerkers in de creatieve sector, moeten weten hoe ook online inkomsten gegenereerd kunnen worden. Kennis over mogelijke verdienmodellen, over welke strategieën best aansluiten op hun product(en) en doelgroepen, alsook over te verwachten rendementen, zijn vandaag onontbeerlijk.

Online marketing en verkoop

De must om online aanwezig te zijn is niet nieuw, maar blijft aan belang winnen. Het toenemende aanbod en de evoluerende populariteit van bepaalde media maken dat dit domein constant in ontwikkeling is. Digital storytelling, het inzetten van influencers, het optimaliseren van het doelgericht en gepersonaliseerd bereiken van klanten, zijn competenties die men moet beheersen om zich met succes te onderscheiden in de massa van impulsen en informatie die ons overspoelt.

Het maken van social media video’s

Televisiemakers alsook anderen uit de artistieke en creatieve sector ervaren dagelijks dat het maken van audiovisuele content voor de ‘vluchtige’ sociale media andere inhoudelijke en vormelijke eisen stelt dan de traditionele media, zoals lineaire tv. Door zich de do’s en don’ts voor sociale media video’s eigen te maken, en te leren hoe, en met welke tools, men dergelijke video’s van A tot Z kan produceren, kan men ook online consumptie generen. Bovendien kan men er ook de offline content mee promoten. Het beheersen van deze vaardigheden levert zeker voordelen op.

Crowdfunding voor creatieve en artistieke context

Crowdfunding werd mogelijk dankzij de toenemende digitalisering. Het bestaat al een tiental jaren, maar Vlaanderen is bezig aan een inhaalbeweging. Crowdfunding biedt alternatieve financieringsmogelijkheden voor creatieve projecten en ideeën waarvoor de klassieke financieringskanalen geen, of onvoldoende middelen, verschaffen. Het is echter geen toveroplossing. Succes hangt samen met een stevige basiskennis over formules, platformen en  het opzetten en plannen van campagnes.

Segmentering van release- en distributiekanalen voor audiovisuele content

In het audiovisuele segment winnen nieuwe release- en distributiemogelijkheden aan belang. Denk maar aan formules als preview, on demand, review en de opkomst van steeds meer (niche)streamingkanalen. Ze brengen nieuwe financieringsmodellen en tegelijk kansen om het traditionele windows-systeem te vervangen. Met dat laatste wordt verwezen naar het traditionele distributiemodel voor audiovisuele content, in het bijzonder film. Dit onderscheidde verschillende distributiekanalen die achtereenvolgens en voor een bepaalde periode (window) werden benut, en elk hun eigen bijdrage leverden tot de financiering van de film. Als opeenvolgende windows golden typisch: de bioscoop, de homevideo of dvd, betaaltelevisie en free-to-air tv. 
De nieuwe release-en distributiemogelijkheden vragen om een kennisgedreven strategie om de exponentiële groei aan distributiemodaliteiten slim te benutten.

Configuratie en bediening van digitale podiumtechnieken

Tot slot vragen de podiumtechnieken, die meer en meer digitaal en geautomatiseerd zijn, een set nieuwe competenties. Podiumtechniekers die de configuratie- en bedieningsprincipes van de genetwerkte systemen voor licht, geluid, beeld en decor niet beheersen, dreigen uit de markt te vallen. Bijscholing voor technici in conventionele technieken wordt dus een must, zeker omdat de nieuwe technieken vaak geïntegreerd moeten worden in de oudere technologie.

Conclusie

Uit de meer dan dertig diepte-interviews blijkt duidelijk dat het niet vertrouwd zijn met elk van deze vaardigheden, een struikelblok is om succesvol te kunnen inspelen op de veranderingen waarmee organisaties en ondernemingen nu geconfronteerd worden. SYNTRA Vlaanderen wil de creatieve sector daarom stimuleren en faciliteren om - op basis van deze door onderzoek onderbouwde competentiebehoeften - samen te werken. Gezamenlijke initiatieven die ‘sneller, efficiënter en effectiever’ de nodige competentie-ontwikkeling realiseren, zijn een win-win voor alle partijen, zeker in een creatieve sector waar besparingen nooit veraf zijn. Wie graag meer weet over deze samenwerking, kan SYNTRA Vlaanderen of een van de partners contacteren.

Meer informatie?

In dit document vindt u een meer gedetailleerde toelichting bij de besproken skills.

Detailoverzicht van skills

- focusgebieden_creatieve_industrieen_en_diensten_.pdf
0.84 MB

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback!

Auteurs

SYNTRA Vlaanderen