Claus Casier

Claus is adviseur binnen het team Regie Ondernemersvorming van SYNTRA Vlaanderen. Hij studeerde politieke wetenschappen en focust binnen zijn functie vooral op de vernieuwde tenderwerking met aandacht voor flexibele leervormen en inhoudelijke innovaties. De tenderacties verlopen overwegend via innovatieve partnerschappen die belangrijke stakeholders verenigen, zoals opleidingsaanbieders, bedrijven en kenniscentra.