Femke Vandormael

Femke begon in 2015 bij SYNTRA Vlaanderen als projectmedewerker voor het ESF-project Werkplek21 en verdiepte zich in die periode in de verschillende aspecten van duaal leren. Sinds juni 2017 is ze verantwoordelijke van het team Beleidsoperationalisering Duaal Leren. In die functie staat ze onder meer in voor de ontwikkeling van het digitale loket werkplekduaal.be. Femke is sociaal agoge van opleiding en werkte voordien onder meer als pedagogisch stafmedewerker bij FOS Open Scouting.