Mieke Beckers

Mieke Beckers is verantwoordelijke voor Inspectie en toezicht binnen SYNTRA Vlaanderen. In die functie richt ze zich op het kwaliteitstoezicht op duale opleidingstrajecten, SYNTRA-ondernemerschapstrajecten, leertijdtrajecten en beroepskwalificerende trajecten en heeft ze een brede interesse in kwaliteitsborging in alle vormen van levenslang leren. Voordien was ze werkzaam als beleidsadviseur bij Odisee Hogeschool (2012-2019), als stafmedewerker kwaliteitszorg bij de Vlaamse Hogescholenraad (2009-2012) en als onderzoeker aan KU Leuven, Centrum voor Sociologisch Onderzoek (2006-2008). Mieke is Master in de Sociologie (KU Leuven, 2005) en volgde het internationaal programma ‘Master in Social Policy Analysis’ (KU Leuven/Universiteit van Tilburg/Université de Nancy II/ CEPS-Instead, 2006).