Thomas Ponet

Thomas is directeur voor de ondersteunende diensten bij SYNTRA Vlaanderen en is als dusdanig verantwoordelijk voor de financiƫle, human resources, communicatie en IT-strategie. Daarnaast verzorgt hij de coƶrdinatie van de strategie-uitvoering en de bestuurlijke processen. Thomas behaalde een bachelor in de taal- en letterkunde (Nederlands en Engels) en masters in de bedrijfscommunicatie, het overheidsmanagement- en beleid, en de Europese studies (externe relaties) aan de KULeuven.