Webinar alternerende opleidingen - 3 december 2020

In een snel veranderende samenleving worden nieuwe en andere eisen gesteld aan werknemers. Binnen een alternerende opleiding leren jongeren de vaardigheden en competenties aan die vereist zijn op de arbeidsmarkt, maar het vraagt tegelijkertijd een investering en inzet van opleidingsverstrekkers en bedrijven. Hoe kunnen we dit optimaliseren voor alle partijen?

Op donderdag 3 december 2020 (9.30 – 11 uur) organiseert het Departement Onderwijs en Vorming samen met het Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen een webinar over alternerende opleidingen.

Onderzoekers van KU Leuven (HIVA) onderzochten wat nodig is in het stelsel leren en werken om de gekwalificeerde uitstroom van jongeren te verhogen en de doorstroom naar de arbeidsmarkt te verbeteren. Daarnaast evalueerden de onderzoekers via een bevraging bij opleidingsverstrekkers, ondernemingen en leerlingen de vormelijke en praktische vereisten van de regelgeving over alternerende opleidingen, zoals de types overeenkomsten, het opleidingsplan, de rechten en plichten van de partijen, de leervergoeding en de erkenning van ondernemingen. De eerste resultaten daarvan kan u op deze ODIN-pagina raadplegen.

Tijdens het webinar stellen de onderzoekers beide studies voor en brainstormen we samen over de implicaties van de bevindingen voor de praktijk en het beleid. Tot slot geven beleidsmakers vanuit de perspectieven van Werk en Onderwijs aan welke lessen zij trekken voor het toekomstig beleid omtrent alternerende opleidingen.

Interesse?

Het webinar kan op veel interesse rekenen. De plaatsen zijn intussen allemaal ingenomen. Inschrijven is dus niet meer mogelijk. U kan na afloop van het webinar wel een verslag en andere interessante informatie op deze pagina raadplegen. ODIN-abonnees ontvangen nadien alle informatie via de ODIN-nieuwsbrief. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via deze link.

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback!